חילופי האשמות בין נשיא לבנון לסעד אל-חרירי על רקע הכישלון בהרכבת הממשלה

המשבר הפוליטי והכלכלי בלבנון הולך ומחמיר. נשיא לבנון – מישל עון – ניסה להטיל את האשמה לכישלון הרכבת הממשלה על סעד אל-חרירי שעליו הוטלה המשימה. הוא הציב בפני אל-חרירי שתי אופציות: לבחור בין הרכבת ממשלה לבין סיום תפקידו. כמו כן קרא לו להתייצב בארמון בעבדה הנשיאותי ללא עיכובים או תירוצים כדי להקים את הממשלה.

זאת אף שאל-חרירי כבר הגיש לעון רשימת שרים מומלצת שחלק מהם נבחרו ע"י עו,ן אך הדבר לא סיפק את רצונו של הנשיא. סעד אל-חרירי עומד על כך ששרי הממשלה יהיו טכנוקרטים וזאת לפי היוזמה הצרפתית שהנשיא מקרון העלה בביקורו האחרון בלבנון.

מישל עון וסעד אל-חרירי [1]

בתגובה אמר סעד אל-חרירי כי לכבוד הוא לו לבקר בפעם ה-17 אצל הנשיא לדון עימו על הרשימה הנמצאת בידיו כבר כמה שבועות ולהכריז מיד על הקמת ממשלה. "ביקרתי אצל הנשיא 16 פעמים מאז שהוטלה עליי המשימה להרכיב ממשלה."   

סעד אל-חרירי הוסיף: "אם הנשיא אינו מסוגל לחתום על הרכבת ממשלת טכנוקרטים לא מפלגתיים המסוגלים לבצע רפורמות אמתיות כדי לעצור את הקריסה של לבנון, הוא יצטרך לומר ללבנונים בצורה כנה מה הסיבה האמתית שמניעה אותו לנסות לשבש את רצון הפרלמנט שבחר בו [באל-חרירי להקים ממשלה] ולמנוע ממנו כבר חודשים להביא ישועה לתושבים. [2]

עוד אמר אל-חרירי: "הנשיא עון צריך להקטין את סבלם של התושבים באמצעות קיום בחירות מוקדמות לנשיאות. זה האמצעי החוקתי היחיד שיכול לבטל את בחירתו ע"י הפרלמנט לנשיאות לפני חמש שנים כפי שנבחרתי אני לפני חמישה חודשים להרכיב ממשלה…. הופתעתי מאוד כמו כל הלבנונים מכך שהנשיא קרא לי באמצעי התקשורת להרכיב ממשלה לאלתר בהסכם אתו."[3]

פולטיקאי לבנוני אמר כי עון רוצה להוכיח את קיומו ולהשיב לעצמו את הפופולאריות בקרב הנוצרים לנוכח הקריאות בציבור להתפטרותו. הוא הוסיף כי מי שמשבש את הרכבת הממשלה הוא ג'ובראן באסיל – חתנו של הנשיא עון – שהעלה הצעות חדשות, ולכן הנשיא עון עומד על כך שהוא יקבע את שמות חמשת השרים הנוצרים ובהם שר הפנים ולדבר הזה מתנגד סעד אל-חרירי לחלוטין.

הפוליטיקאי מעריך כי המשבר עלול להיות ממושך משום שאין בחוקה סעיף המאלץ את אל-חרירי להודיע כי לא הצליח להרכיב ממשלה לאחר שרוב בפרלמנט הלבנוני הסמיך אותו למשימה הזאת.

דבר נוסף המעכב את הרכבת הממשלה הוא דרישת הנשיא עון והמפלגה שלו בראשות חתנו ג'ובראן באסיל שבממשלה יהיה רוב לאנשיהם, ואילו סעד אל-חרירי דורש הקמת ממשלה של 18 שרים טכנוקרטים לעומת עון הדורש מספר גדול יותר של שרים.

כל זה כאשר המצב הכלכלי הולך ומתדרדר, וביטוי בולט לכך הוא הצניחנה החופשית בערך הלירה הלבנונית והשבוע הגיע שער הדולר בשוק השחור ל- 15 אלף לירות לבנוניות תוך המשך מגמה של ירידת ערך הלירה כבר תקופה ארוכה. כל זה מוביל לעליות מחירים ולהצרפות ציבור גדול בלבנון למעגל העוני.

המשבר הפוליטי לצד המשבר הכלכלי מלווים במחאות בציבור הלבנוני שיוצא לרחובות מתחילת חודש מרס ומביע את מורת רוחו מהשלטון.[4]

דיפלומט צרפתי אמר לעיתונאים כי נדרשת הגברת הלחץ על הפוליטיקאים בלבנון כדי לאלץ את אלה החושבים שהם מסוגלים לעצור את תהליך הרכבת הממשלה לשקול מחדש את צעדיהם.[5]

בעקבות המתיחות שנוצרה בין עון לאל-חרירי נפגשו השניים ב-18 במרס אך הפגישה לא הניבה תוצאות מלבד הפגה מסוימת של המתיחות בין שני האישים.[6]


[1] https://alarab.co.uk/, 18.3.2021

[2] https://alarab.co.uk/, 17.3.2021

[3] https://alarab.co.uk/, 18.3.2021

[4] https://alarab.co.uk/, 17.3.2021

[5] https://alarab.co.uk/, 18.3.2021

[6] https://aawsat.com/, 19.3.2021

חילופי האשמות בין נשיא לבנון לסעד אל-חרירי על רקע הכישלון בהרכבת הממשלה

המשבר הפוליטי והכלכלי בלבנון הולך ומחמיר. נשיא לבנון – מישל עון – ניסה להטיל את האשמה לכשלון הרכבת הממשלה על סעד אל-חרירי שעליו הוטלה המשימה. הוא הציב בפני אל-חרירי שתי אופציות: לבחור בין הרכבת ממשלה לבין סיום תפקידו. כמו כן קרא לו להתייצב בארמון בעבדה הנשיאותי ללא עיכובים או תירוצים כדי להקים את הממשלה.

זאת אף שאל-חרירי כבר הגיש לעון רשימת שרים מומלצת שחלק מהם נבחרו ע"י עו,ן אך הדבר לא סיפק את רצונו של הנשיא. סעד אל-חרירי עומד על כך ששרי הממשלה יהיו טכנוקרטים וזאת לפי היוזמה הצרפתית שהנשיא מקרון העלה בביקורו האחרון בלבנון.

מישל עון וסעד אל-חרירי [1]

בתגובה אמר סעד אל-חרירי כי לכבוד הוא לו לבקר בפעם ה-17 אצל הנשיא לדון עימו על הרשימה הנמצאת בידיו כבר כמה שבועות ולהכריז מיד על הקמת ממשלה. "ביקרתי אצל הנשיא 16 פעמים מאז שהוטלה עליי המשימה להרכיב ממשלה."   

סעד אל-חרירי הוסיף: "אם הנשיא אינו מסוגל לחתום על הרכבת ממשלת טכנוקרטים לא מפלגתיים המסוגלים לבצע רפורמות אמתיות כדי לעצור את הקריסה של לבנון, הוא יצטרך לומר ללבנונים בצורה כנה מה הסיבה האמתית שמניעה אותו לנסות לשבש את רצון הפרלמנט שבחר בו [באל-חרירי להקים ממשלה] ולמנוע ממנו כבר חודשים להביא ישועה לתושבים. [2]

עוד אמר אל-חרירי: "הנשיא עון צריך להקטין את סבלם של התושבים באמצעות קיום בחירות מוקדמות לנשיאות. זה האמצעי החוקתי היחיד שיכול לבטל את בחירתו ע"י הפרלמנט לנשיאות לפני חמש שנים כפי שנבחרתי אני לפני חמישה חודשים להרכיב ממשלה…. הופתעתי מאוד כמו כל הלבנונים מכך שהנשיא קרא לי באמצעי התקשורת להרכיב ממשלה לאלתר בהסכם אתו."[3]

פולטיקאי לבנוני אמר כי עון רוצה להוכיח את קיומו ולהשיב לעצמו את הפופולאריות בקרב הנוצרים לנוכח הקריאות בציבור להתפטרותו. הוא הוסיף כי מי שמשבש את הרכבת הממשלה הוא ג'ובראן באסיל – חתנו של הנשיא עון – שהעלה הצעות חדשות, ולכן הנשיא עון עומד על כך שהוא יקבע את שמות חמשת השרים הנוצרים ובהם שר הפנים ולדבר הזה מתנגד סעד אל-חרירי לחלוטין.

הפוליטיקאי מעריך כי המשבר עלול להיות ממושך משום שאין בחוקה סעיף המאלץ את אל-חרירי להודיע כי לא הצליח להרכיב ממשלה לאחר שרוב בפרלמנט הלבנוני הסמיך אותו למשימה הזאת.

דבר נוסף המעכב את הרכבת הממשלה הוא דרישת הנשיא עון והמפלגה שלו בראשות חתנו ג'ובראן באסיל שבממשלה יהיה רוב לאנשיהם, ואילו סעד אל-חרירי דורש הקמת ממשלה של 18 שרים טכנוקרטים לעומת עון הדורש מספר גדול יותר של שרים.

כל זה כאשר המצב הכלכלי הולך ומתדרדר, וביטוי בולט לכך הוא הצניחנה החופשית בערך הלירה הלבנונית והשבוע הגיע שער הדולר בשוק השחור ל- 15 אלף לירות לבנוניות תוך המשך מגמה של ירידת ערך הלירה כבר תקופה ארוכה. כל זה מוביל לעליות מחירים ולהצרפות ציבור גדול בלבנון למעגל העוני.

המשבר הפוליטי לצד המשבר הכלכלי מלווים במחאות בציבור הלבנוני שיוצא לרחובות מתחילת חודש מרס ומביע את מורת רוחו מהשלטון.[4]

דיפלומט צרפתי אמר לעיתונאים כי נדרשת הגברת הלחץ על הפוליטיקאים בלבנון כדי לאלץ את אלה החושבים שהם מסוגלים לעצור את תהליך הרכבת הממשלה לשקול מחדש את צעדיהם.[5]

בעקבות המתיחות שנוצרה בין עון לאל-חרירי נפגשו השניים ב-18 במרס אך הפגישה לא הניבה תוצאות מלבד הפגה מסוימת של המתיחות בין שני האישים.[6]


[1] https://alarab.co.uk/, 18.3.2021

[2] https://alarab.co.uk/, 17.3.2021

[3] https://alarab.co.uk/, 18.3.2021

[4] https://alarab.co.uk/, 17.3.2021

[5] https://alarab.co.uk/, 18.3.2021

[6] https://aawsat.com/, 19.3.2021

%d בלוגרים אהבו את זה: